IV Zjazd Polonii i Polaków

HONOROWY PATRONAT

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

 


KOMITET HONOROWY

 

Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk
Prymas Polski

Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

Jacek Cichocki
Minister Spraw Wewnętrznych

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

Ks. Biskup Wiesław Lechowicz
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Lech Wałęsa
Prezydent RP w latach 1990-1995

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
 

Helena Miziniak
Wiceprezes Rady Polonii Świata

Emilia Chmielowa
Wiceprezes Rady Polonii Świata, Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Bożena Kamiński
Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykanskiej

Jan Cytowski
Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Michał Mackiewicz
Prezes Związku Polaków na Litwie

Aleksander Zając
Przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

Halina Romanowa
Prezes Kongresu Polaków w Rosji

Longin Komołowski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Marek Różycki
Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Iwona Borowska-Popławska
Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, będzie  obradował w Warszawie i Pułtusku w dniach od 24 do 26 sierpnia 2012.

 

Zjazd  rozpocznie inauguracyjna msza święta, która  zostanie odprawiona 24 sierpnia o godzinie 10.00 w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski oraz  Księdza Kardynała Kazimierz Nycza, Metropolitę Warszawskiego.


Następnie na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przywita uczestników Zjazdu. Do uczestników zjazdu przemówią również Marszałek Senatu RP, Minister Spraw Zagranicznych, Ksiądz Prymas oraz  Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Tradycyjnie otwarcie obrad zjazdu nastąpi w Sali Plenarnej Sejmu RP co stanowi symbol łączności Polonii i Polaków z zagranicy z krajem ojczystym. Uroczystego otwarcia obrad dokona  Marszałek Sejmu RP. Po inauguracji zostaną wygłoszone referaty:

· "Polonia wczoraj, dziś i jutro"
· "Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski"
· "Oświata polska i polonijna poza granicami kraju"
· "Duszpasterstwo polonijne"
· "Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą".

 

Następnie delegaci rozpoczną pracę w komisjach:
I.  ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski
II. ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju
III. ds. duszpasterstwa poza granicami Kraju
IV. ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków
V. ds. młodego pokolenia.

 

Obrady Zjazdu  w budynku Sejmu RP zakończą pierwszy dzień zjazdu.

 

Dwa następne dni uczestnicy Zjazdu spędzą w Pułtusku, poświęcając czas na prace w komisjach problemowych.   Wysłuchanie przez delegatów sprawozdań z prac komisji oraz podjęcie uchwał zakończy  obrady IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.
 

PROGRAM ZJAZD
Warszawa – Pułtusk, 23-26 sierpnia 2012 r.

23 sierpnia, czwartek
Przyjazd uczestników do Warszawy.
Odjazdy autokarów do Pułtuska spod siedziby Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ul. Krakowskie Przedmieście 64:
17.00 - pierwszy kurs
18.00 - drugi kurs
19.00 - trzeci kurs
20.00 - ostatni kurs
18.00 – 22.00 Kolacja (indywidualnie) na Zamku w Pułtusku

24 sierpnia, piątek – Warszawa, Sejm RP

06.30 - 07.15 Śniadanie
07.30 Odjazd autokarów z Pułtuska do Warszawy
09.00 – Złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu J. Piłsudskiego w Warszawie
10.00 – 11.15 Msza Święta w Archikatedrze Św. Jana, koncelebra pod przewodnictwem Prymasa Polski abpa Józefa Kowalczyka, w obecności kard. Kazimierza Nycza oraz bpa Wiesława Lechowicza
12.00 – 13.15 Uroczyste rozpoczęcie Zjazdu na Zamku Królewskim
Powitanie przybyłych - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Przemówienia: Prezydenta RP, Marszałka Senatu RP, Podsekretarza stanu ds. polityki pozaeuropejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Prymasa Polski, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.
Recital Ryszarda Rynkowskiego.
13.30 – Otwarcie wystawy fotografii Grzegorza Gałązki pt. „…by czuć się Polakiem” przed Domem Polonii
13.50 – wyjazd autokarów spod Domu Polonii w Warszawie do Senatu RP
14.30 – Spotkanie uczestników Zjazdu z Marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Bogdanem Borusewiczem. Senat RP - uroczysty obiad
15.45 – przejście uczestników Zjazdu do sali plenarnej Sejmu RP. Zajęcie miejsc
16.00 – 17.30 Sejm Polonijny, sesja plenarna, sala posiedzeń Sejmu RP
Marszałek Sejmu RP – otwarcie
Referaty:
- Helena Miziniak – „Polonia wczoraj, dziś i jutro”
- Ks. bp Wiesław Lechowicz – „Duszpasterstwo Polonii i Polaków poza granicami Kraju”
- Frank Spula i Teresa Berezowski – „Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski”
- Tadeusz Adam Pilat – „Oświata polska i polonijna poza granicami kraju”
- Tomasz Prokop – „Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą”
Mówcy:
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki
- Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł Adam Lipiński
- Zastępca Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą poseł Joanna Fabisiak
- Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person

18.00 – 19.30 Sejm Polonijny, obrady w komisjach problemowych w salach Sejmu RP (1,5 godz.):

-  Komisja ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski, przewodn. Roman
Śmigielski,
-  Komisja ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju, przewodn. Aleksandra
Podhorodecka
- Komisja ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków  poza granicami Kraju, przewodn. Piotr Małoszewski
- Komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków, przewodn. Jan Cytowski
- Komisja ds. młodego pokolenia, przewodn. Ita Szymańska

20.00 Wyjazd autobusami do Pułtuska
21.30 – 22.30 Kolacja

25 sierpnia, sobota – Pułtusk, Dom Polonii
07.00 – 08.30 Śniadanie
09.00 – 09.30 Sesja plenarna
09.30 – 13.30 Obrady w komisjach problemowych
13.30 – 14.30 Obiad
15.00 – 18.30 Sesja plenarna, sprawozdanie z prac komisji, przyjęcie uchwał zjazdowych
  (sala Maneż)
19.00 – 20.15 Kolacja
20.30 – Koncert Grażyny Auguścik (Amfiteatr)
22.00 – Ognisko i grill na Podzamczu

26 sierpnia, niedziela – Pułtusk, Dom Polonii


07.00 – 08.30 Śniadanie
09.00 – 10.00 Msza Święta w Bazylice Pułtuskiej
10.30 – 11.30 Przedstawienie uchwał zjazdowych
Zakończenie IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy
12.00 – 13.30 Uroczysty obiad

 

Kontakt:

zjazd@swp.org.pl

 

Zobacz także:

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Zamek w Pułtusku