Frank J. Spula o IV Zjeździe

Wypowiedź Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franka J. Spuli podsumowująca Zjazd Polonii Świata, który odbył się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 r. w Warszawie i Pułtusku. Organizatorem V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy było Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Helena Miziniak o IV Zjeździe

Wypowiedź Wiceprezes Rady Polonii Świata i przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Zjazdu - Heleny Miziniak - podsumowująca Zjazd Polonii Świata, który odbył się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 r. w Warszawie i Pułtusku. Organizatorem V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy było Stowarzyszenie " Wspólnota Polska".

Longin Komołowski o IV Zjeździe

Wypowiedź Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prem. Longina Komołowskiegopodsumowująca IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 r. w Warszawie i Pułtusku. Organizatorem IV Zjazdu  było Stowarzyszenie " Wspólnota Polska".

Tadeusz A. Pilat o IV Zjeździe

Wypowiedź Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Adama Pilata podsumowująca IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w dniach 24 - 26 sierpnia 2012 r. w Warszawie i Pułtusku. Organizatorem IV Zjazdu  było Stowarzyszenie " Wspólnota Polska".

Dzień Polonii 2012

Film dokumentalny  obchodów  Dnia Polonii  w dniu 2 maja 2012 r. , które zostały przygotowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

On nas połączył

W dniach 1 - 3 maja 2011 roku, w Rzymie spotkali się przedstawiciele organizacji polonijnych z całego świata. Głównym celem spotkania był udział w uroczystościach beatyfikacyjnych na placu św. Piotra, ale był też czas na spotkanie z Prezydentem RP i rozmowy w gronie Polonii. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

XX-lecie Wspólnoty Polskiej - odsłonięcie tablic
Częścią uroczystych obchodów XX lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" było odsłonięcie, przez marszałka Senatu RP, tablic poświęconych dwóm Prezesom Stowarzyszenia: prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu i marsz. Maciejowi Płażyńskiemu.
XX - lecie Wspólnoty Polskiej - uroczysta Msza święta
Początkiem uroczystych obchodów XX lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" była Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski, ks. kard. Józefa Glempa w Katedrze św. Jana w Warszawie
XX lat Wspólnoty Polskiej - otwarcie wystawy
Częścią uroczystych obchodów XX lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" było otwarcie wystawy 20-lecia, którego dokonał Prezes Stowarzyszenia, prem. Longin Komołowski
XX lat Wspólnoty Polskiej - wręczenie odznaczeń
Częścią uroczystych obchodów XX lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" było wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom Stowarzyszenia nadanych przez Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim, 18 października 2010 r.