Kontakt

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Biuro Zarządu Krajowego

ul. Krakowskie Przedmieście

64 00-322 Warszawa

tel centrali: (+48 22) 556 90 00 fax: (+48 22) 556 90 43

e-mail: zjazd@swp.org.pl

www.wspolnotapolska.org.pl