Drugi dzień Zjazdu

W Domu Polonii w Pułtusku obradują uczestnicy IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

 

Drugi dzień Zjazdu rozpocznie sesja plenarna, po której kontynuowane będą obrady pięciu komisji problemowych:
1/ ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski
2/ ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju
3/ ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków poza granicami Kraju
4/ ds. obrony dobrego imienia Polski
5/ ds. młodego pokolenia.
 

W części popołudniowej drugiego dnia obrad komisje złożą sprawozdanie z prac i podczas sesji plenarnej uczestnicy Zjazdu podejmą uchwały.

 

 

Wieczorem odbędzie się koncert Grażyny Auguścik, a po nim tradycyjne ognisko polonijne.

 

 

W IV Zjeździe Polaków i Polaków z Zagranicy uczestnicy 300 delegatów z 44 krajów.

 

 

Zobacz zdjęcia autorstwa Katarzyny Biersztańskiej, druzka@wp.pl